Survey for Road Construction

If you think, you can do it. Everything starts with thought. Nepal is a geographically diverse country. There is a need to technology for solve the problems, like yours. We are doing this with the technologies used worldwide or we conduct self research. Our technical team is performing at the national level today, but we target to reach international level.  

Our Services:

  • Design of house
  • Valuation
  • Land survey
  • DPR
  • Architecture Drawing

 

 

 

 

 

गुड ईन्जिनियरीङ्ग कन्सलटेन्सी

यदी तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ भने त्यो काम गर्न पनी सक्नुहुन्छ । हरेक कुराहरु सोचबाट नै सुरु हुने गर्दछन् । अबसोचमा बिरलै कुराहरुको सुरुवात हुने गर्दछन् । नेपाल एक भौगोलिक विविधता भएको देश हो । यहाँ यहाँको जस्तै समस्याहरुलाई चिरेर समाधानको गर्ने प्रविधिको खाँचो भैरहेको छ । विश्वमा खोजिएका प्रविधिहरु यहाँका समस्यासँग मिल्दो छ भने त्यसलाई यहीँ ल्याएर अथवा यहाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गरेर समस्या समाधान गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रविधिक टोलीले अहिले गरीरहेका राष्ट्रिय स्तरका कामहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

हाम्रा सेवाहरु :

  • घर नक्सा
  • धितो मुल्याङ्गन
  • जग्गा सर्वेक्षण
  • गुरुयोजना तयार
  • आर्केटेक्चर नक्सा आदी ।