Time keeps changing. Information, technology and teaching methods are also changing. As it is known, teaching was first done through gesture in the air, and then it was written on sand and soil, and on stone with chalk. In this 21th century today’s, the Internet has replaced many things and has given various ways to make teaching and learning more easily and accessible. 8848 apps are also facilitating the study and communication. You can go to play store, search for 8848 apps and choose tutorials and topics of your need. Our technical team and experts has been providing these materials after deep study.

Our Services:

  • Computer hardware and networking
  • Computer Notes (5 to 10)
  • Account Notes (10 to 12)
  • All information related to computer
  • Graphic model design, etc

You can download this app directly from this link 8848 Apps

8848 Apps

समय परिवर्तनशील छ । सुचना , प्रविधि र अध्यानका तरिकाहरु परिवर्तन भइरहेका छन् । जस्तो की पहिले अध्यान सिक्ने सिकाउने काम हावामा ईसाराको माध्यमबाट गरिन्थ्यो पछि बालुवा र माटोमा लेख्न थालियो त्यसैगरी ढुङ्गगामा खरीबाट लेख्न थालियो एवम् रितले कालो पाटी , सेतो पाटी तथा वर्तमान समयमा आएर सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमवाट अध्यान अध्यापन हुन थाल्यो । आजको यो २१औं शताब्दीमा आएर इन्टरनेटले धेरै कुराहरुलाई विस्थापित गरिरहेको छ र विभिन्न माध्यमहरुको सिर्जना गरी अध्यान र अध्यापनमा धेरै सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्याएको छ । डडद्धड एप्सले पनि यहि अध्यान र सञ्चारलाई सहजिकरण गरीरहेको छ । यसमा रहेको ज्ञान र जानकारीहरु थाहा पाउन अथवा प्रयोग गर्नको लागी उबिथकतयचभ मा गएर डडद्धड एप्स सर्च गरेर आफुलाई मनपर्ने बिषयको अध्यान तथा सुचना सामाग्री प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो प्राविधिक तथा विज्ञहरुको टोलीले गहन अध्यान गरी यी सामाग्रीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं।

हाम्रा सेवाहरु

  • कम्प्युटर हार्डवयर र नेटवर्किङ्ग
  • फोटोसप
  • कम्प्युटर सम्बन्धि सम्पुर्ण जानकारिहरु
  • ग्राफीक नमूना डिजाइन
  • सवारी चालक अनुमतीपत्र किताब आदी ।